Sau một thời gian OPEN đến nay, máy chủ Hoàng Long không còn đông đúc nữa, nhằm duy trì máy chủ Hoàng Long BQT quyết định sát nhập hai máy chủ:
BQT sẽ tiến hành sát nhập hai máy chủ: Hoàng Long sang Thiên Long. Các bạn nhanh chóng chuyển server sang Thiên Long để tiếp tục chiến đấu.
Do máy chủ Thiên Long ra sau máy chủ Hoàng Long nên BQT tặng máy chủ Thiên Long 1 lần Relifes
Các bạn chỉ việc làm theo các bước hướng dẫn tiếp theo sẽ chuyển được tài khoản, nhân vật từ Hoàng Long sang Thiên Long.
Thời gian chuyển Server : 0h 01/03/2021 - 24h 08/03/2021
Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển và thực hiện chuyển Server.
Thiên Long : WebSite - Download - Đăng kí - Diễn đàn
Server tiếp nhận sát nhập : Thiên Long
Lưu ý :
 • Khi tiến hành sát nhập 2 cụm máy chủ này BQT không tiến hành trung gian bất cứ gì, và không ủy quyền bất cứ bạn nào đứng ra trung gian giao dịch. Không giao dịch mua bán item giữa 2 tài khoản với nhau. Nếu bạn là người sáng suốt không mua bán bất cứ gì vì người thiệt thòi chính là các bạn. Dù rẻ đi chăng nữa của rẻ là của ôi. Nếu chúng tôi điều tra ra thì bạn người mua sẽ là người thiệt thòi. Các bạn chú ý vấn đề đó. Và tôi không ủy quyền bất cứ ai đứng ra trung gian. Nếu bạn trung gian đồng nghĩa là chống đối với tôi dù bạn là ai đi chăng nữa chính tôi sẽ block hết tất cả tài khoản của các bạn Bên Mua - Bên Bán - Trung Gian Block cả 3 phía. Bảo vệ sân chơi đồng nghĩa các bạn bảo vệ quyền lợi của các bạn, quyền lợi của tôi, các bạn ích kỷ thì các bạn sẽ bị tôi mời ra khỏi game vĩnh viễn. Hãy sáng suốt các bạn ạ .
 • Mỗi tài khoản chỉ chuyển được 1 nhân vật .
 • Sau khi thực hiện chuyển server Thành Công Tài khoản ở máy chủ Hoàng Long sẽ bị khóa lại, các bạn vui lòng chuyển hết đồ trong nhân vật phụ qua tài khoản khác trước khi thực hiện chuyển server
 • Tài khoản tại máy chủ Thiên Long bắt buộc là tài khoản mới và nhân vật mới khởi tạo.
 • Tất cả thông tin về tài khoản, nhân vật đều được chuyển sang đầy đủ : gcoin, vpoint, reset, relife,...
 • Bạn phải tạo tài khoản và nhân vật trước ở máy chủ Thiên Long trước khi chuyển sang .
 • Phải thoát game tất cả trước khi chuyển server sang và tuyệt đối không click nút quay lại. Các bạn thao tác sai những quy định trên BQT sẽ thu phí xử lý chuyển sai số tiền là 100.000
 • Chỉ có thể chuyển đồ trên người, và Hành Trang của nhân vật chuyển đi. Rương chứa đồ, túi đồ mở rộng, cửa hàng cá nhân không được chuyển. Vì vậy các bạn để hết đồ cần thiết chuyển lên nhân vật chuyển đi.
 • Tài khoản và Nhân vật mới tạo ở Thiên Long không nhất thiết trùng với Hoàng Long . Khi tiến hành chuyển, mọi thông tin về tài khoản, nhân vật tại Hoàng Long sẽ được thay thế sang Thiên Long .
 • Kết thúc thời gian chuyển Server toàn bộ thông tin tài khoản ở máy chủ Hoàng Long sẽ bị hủy, chúng tôi sẽ không giải quyết các trường hợp liên quan đến máy chủ Hoàng Long
 • Link Chuyển Server http://chuyenserver.mu-thanhlong.com/